Öppet idag

6 - 18

Frukostbuffé

7 - 10

GDPR

GDPR, Dataskyddsförordningen, stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och, i vissa fall, få dina personuppgifter raderade.

 

Personuppgifter är all information som kan identifiera dig direkt eller indirekt t.ex. namn nummer, e-post, IP-adress, köphistorik, datum, tid m.m. I grunden handlar GDPR om din integritet.

 

Läs gärna mer om GDPR och dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/).

 

 

Stålboms konditoris personuppgiftspolicy

Vi arbetar strikt i enlighet med dataskyddsförordningens personuppgiftspolicy. Enligt denna förordning måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Stålboms konditori bekräftar du detta samtycke.

 

Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Stålboms i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Stålboms konditori kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

 

För företagskunder gäller följande hantering: Uppgifter om din koppling till ett företagsavtal och din behörighet. Faktureringsinformation och uppgifter rörande kontaktperson. Uppgifter om din köphistorik. Vi sparar dina kontaktuppgifter så länge du är ansluten till oss eller till ett företagsavtal.

 

När det gäller kommunikation och kontakt via sociala medier sparar vi uppgifter i 36 månader. Detta ur kvalitetssynpunkt. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.